Ihåliga stockar byggda att passa så många arter som möjligt för att gynna den biologiska mångfalden.

Kontakt: hannes.bonhoff@gmail.com